Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 11.07.19 Vann og avløp

Sted: Ringåsveien

Veien har sunket slik at tre kumlokk blir utsatt for mye belastning. Dette har medført at to av de har løsnet slik at de smeller hver gnag det kjøres over dem. Dette kan føre til at de løsner og kummen blir åpen. I tillegg er det svært plagsomt at det smeller hver gang spesielt om kveld natt.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune