Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.07.19 Hull i vei

Sted: Røsholmstranda

hull i veien fra snyta til røsholmstranda ring 409 00 145 veien må utbedres snarest


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune