Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 10.07.19 Ingen valgt

Sted: Røsholmstranda

hull i veien røsholmstand fra snyta vakt telefon 409 00 145


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune