Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 09.07.19 Hull i vei

Sted: Tolpinrudveien 27

Mye hull i grusdelen av Tolpinrudveien, har vært meldt inn flere ganger men det skjer ikke noe. Vegetasjonen gror innover veien og gresset ligger langt inn i veien ved regnvær


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune