Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.07.19 Hull i vei

Sted: Støalandet/Kragstadveien

angsgående grøfter i veien ned fra Hjertelia gjør det vanskelig for unger å sykkel ned så det må skrapes også langs elva og opp til Hjertelia. Det må også saltes for å unngå støv.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune