Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.06.19 Hull i vei

Sted: Støaveien Tyristrand

I Støaveien spesielt fra bekkekryssing til ne 112 er det forferdelig mange store hull. Reprasjoner her gir alltid liten effekt pga manglende grøfterens. Vannet renner alltid over veien og forsterker de hullene som allerede er der. Det er ikke mulig å kjøre sikksakk mellom hullene lenger. i tillegg er deler av asfalt/oljegrus brøytet/skrapet bort i vinter. Det er stor sannsynlighert for skader på bilene våre ved daglig ferdsel her. grøfta må renskes før lapping/nylegging av asfalt.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed til veiavd. om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune