Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 12.06.19 Annet

Sted: Sagaveien

Hekk langt ut i veien, opp i bakken mot Rabba. Veien er smal nok fra før

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om klipping til eieren

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune