Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.06.19 Hull i vei

Sted: Kirkevangen Haug Kirke

Kirkevangen Haug Kirke. Asfaltteringen på ovennevnte er fullstendig i oppløsning!!!!. Her må det gjøres noe straks.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune