Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 07.06.19 Ingen valgt

Sted: Loveien 44, 3514 Hønefoss

Jeg har stadig ødelagt vei ned til eiendommen min på grunn av overvann fra Loveien foran nr. 40. Jeg har markert på vewdlagt kart med røde punkter. Der renner alt vann fra vei og Loveien 40 ned på min vei og graver opp den på tross av stikkrenner. Det blå Punktet markere kommunalt sluk. Det vil være mulig å lede vannet dit ved grøft som ble overdekket ved innkjøring til Loveien 40. Spørsmål 2. Hvorfor er det slik at alle andre sideveier til Loveien er asfaltert unntatt min? Vennlig hilsen Ivar Granum


Loveien 40 til 44.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune