Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.06.19 Hull i vei

Sted: Linjeveien/ Idrettsveien Hallingby

Mange, og store hull på grusveien.

Kommentar fra kommunen:
har gitt beskjed til veiavd.

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune