Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 03.06.19 Annet

Sted: Nakkerudalleen, 3533 Tyristrand

Kan vi få "barn leker" skilt.

Kommentar fra kommunen:
Det er ikke et offentlig skilt, så det bruker vi ikke

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune