Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 02.06.19 Hull i vei

Sted: Haugstangen

Hei ! Dere glemmer at Haugstangen blir brukt lenger enn til nr 56. Vi bor i 135 og oppfordrer til at gata blir utbedret hver gang frem til undergangen.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune