Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.05.19 Hull i vei

Sted: Fjellveien

Mange hull i veien. Noen har blitt forsøkt tettet, men det bare løsner igjen. Asfaltklumper ligger løst i grøften. innerst i veien går asfalten helt i oppløsning.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune