Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.05.19 Hull i vei

Sted: Indre Løkka vei 20

Gammel grøft har sunket. Dette Gjør at alt vannet ovenfor oss renner over gata og inn I hagen vår, hvor det blir basseng.

Kommentar fra kommunen:
Saken din er registrert

1558458457029-251701846.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune