Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 13.05.19 Hull i vei

Sted: Bølgenveien

En rekke hull under utvikling i Bølgenveien, fra innkjørsel til Loestajet og videre på Bølgenveien mot Harehaugveien. Bare følg veien helt til asfalten igjen blir fin, div. hull underveis.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune