Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 13.05.19 Renovasjon

Sted: Åsbygda

Store jordmengder på gangvei. Etter siste regnvær har store mengder med jord rent ut i gangvei. I tillegg til forferdelig klin ved regnvær, er det også en fare for at sluk tettes.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune