Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.05.19 Skilt-Trafikk

Sted: Fossekalveien

Er det ikke mulig å sette opp Parkering forbudt på begge sider av Fossekalveigen , det er nå blitt Parkering i svingen på begynnelsen av gatens Høyre side midt i svingen , står biler der nesten døgnet rundt ,, Bør ha prioritet , da det er skiltet på gatene lenger opp mot Rabba .

Kommentar fra kommunen:
Skal vurdere saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune