Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.05.19 Hull i vei

Sted: Kirkeveien

Tett stikkrenne. Vann graver bekk, og tar med seg grus nedover Kirkeveien.

Kommentar fra kommunen:
Har meldt i fra om saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune