Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 06.05.19 gatelys

Sted: Owrens gate

Gatelys virker ikke.

Kommentar fra kommunen:
Har meldt inn saken

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune