Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 05.05.19 Hull i vei

Sted: Tolpinrudveien

Vei trenger skraping og etterfylling av grus da kumlokk ligger over bakken og det er mye hull i grusdelen av veien


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune