Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 03.05.19 Hull i vei

Sted: Ă…sliveien 19 3525 Hallingby

Det er veldig mye hull Ä sprekker i asfalten, og sikker telehiv pÄ over 20 cm om vÄren. SlÄr oppi med bil


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune