Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 02.05.19 Hull i vei

Sted: Hønen terrasse

Flere hull i veien i krysset Hønen Terrasse Hønen Alle

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om lapping

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune