Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.04.19 Hull i vei

Sted: Anettes vei

På gangvei, rett bak transformator. Brøytemannskaper har skjøvet ringen som holder kumlokket på plass ut av stilling så nå er det en sprekk der så vi kan kikke ned i kummen.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune