Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.04.19 Hull i vei

Sted: nordre ringåsen

10 hull ca. og hullene dere reparerer varer ca 3 uker.noen er små noen andre store. og kan gjøre skade om noen treffer dem feil.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune