Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 26.04.19 Hull i vei

Sted: Tryms vei

Hele veien mellom Heradsbygdveien og Valhallveien er full av hull, sprekker og telehivkuler.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt beskjed om lapping

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune