Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 24.04.19 Hull i vei

Sted: Haldenveien 18

rister i hele huset når bussene kjører over der fjernvarme krysser gata. Er det bra for huset? Mellom Haldenveien 18 og 41


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune