Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 23.04.19 Annet

Sted: Hammerbrogate

Løst kumlokk i veibane utenfor Hammerbrogate 3 skaper mye støy, særlig om natten. Bes fikses.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune