Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 23.04.19 Annet

Sted: Tungaveien 1-6

Tungaveien må asfalteres etter legging av ny vannledning. Masse dype hull og stygge kanter inn til eiendommene


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune