Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.04.19 Annet

Sted: V├Žlerenveien 120

Grind og sperring ved siden av fe-rist er ikke holdbar! Gjelder fe-rist i enden av V├Žlerenveien!

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune