Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 21.04.19 Hull i vei

Sted: Hammerbrogaden/Hellebakken

Et gjentagende problem med hull i veibanen midt i bakken (Skarpe asfaltkanter) På toppen er det store hull der hvor det har blitt grav, samt det støver forferdelig. Støving bør utbedres snarest.

Kommentar fra kommunen:
Entreprenøren har fått beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune