Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.04.19 Skilt-Trafikk

Sted: Hallingsdalsveien/RV 7

Hvorfor har det ikke blitt satt opp kommuneskilt ved grensen til Ringerike ved Ørgenvikatunellen? Man kjører et lite stykke i Krødsherad når man kommer vestfra, men ingen skilt som sier at nå er du kommet til Ringerike inne eller utenfor tunellen!Da kjører man hele veien mot Oslo og møter Holeskiltet utenfor Hønefoss. Dersom dette er Statens Veivesen sitt område så bør Ringerike KOmmune øve påtrykk for å få opp kommuneskiltet ved grensen ved Ørgenvika

Kommentar fra kommunen:
Dette må staten vegvesen ordne opp i

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune