Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.04.19 Annet

Sted: Riperbakken/Teglverksveien

Ønsker feiebilen :) mye grus etter vinteren.

Kommentar fra kommunen:
Feiing kommer etter hvert

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune