Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 11.04.19 Skilt-Trafikk

Sted: Folefossveien - monserudveien H√łnefoss

Vikepliktskilt har knekt og ligger på bakken.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune