Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.04.19 Hull i vei

Sted: Busundveien 18

Utenfor Busundveien 18 er det et "søkk" i veien. Det er sannsynligvis en grøft som går over veien der. Denne er nå så ikke at biler subber ned i asfalten når den passeres. Det går utover understell og spoilere. Jeg bor i nor 26 og må passere denne flere ganger om dagen.

Kommentar fra kommunen:
Busundveien er fylkesvei

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune