Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.04.19 Hull i vei

Sted: Prinsens gt 2-6

Store skader/høydeforskjeller og masse hull i gata bla forårsaket av tunge kjøretøy som brukte gata flittig ved oppussing av høneg. Helt umulig å kjøre der.

Kommentar fra kommunen:
Vi får ta det til etterretning

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune