Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 09.04.19 Hull i vei

Sted: vemeveien

vemeveien har en rekke stikkrenner. alle disse har sunket, så det er noen voldsomme søkk i hele veibanen.jeg hører bilene slår bunnpanna nedi enda det ikke går fort med dem

Kommentar fra kommunen:
Det er nok telehiv som gjør det og lite vi kan gjøre med det

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune