Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.04.19 Vann og avløp

Sted: Midtmoen 24

Kumlokk og betongring i grøftekant er dyttet halvveis av ifbm brøyting. Fint hvis dette blir satt på plass. Denne er veldig dyp og mange barn i gata.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune