Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.04.19 Hull i vei

Sted: Gullagata, Holtangen

Hele gata er full av hull, men spesielt ille ved Paludansgate. Paludansgate er også full av hull.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om lapping

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune