Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.04.19 Hull i vei

Sted: BlÃ¥veissvingen

Veldig hull i veien

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd. beskjed om dette

IMG_20190407_073724.jpg
Se stort bilde

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune