Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 07.04.19 Hull i vei

Sted: Vinterroveien 42

Gjelder vinterroveien 42-44. Hele veien er i oppløsning.

Kommentar fra kommunen:
Det er lite og få gjort siden vi ikke får tak i asfalt

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune