Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 07.04.19 Hull i vei

Sted: Viulveien

Mange hull og ujevnheter hele veien fra jernbanen ned til brua, og utglidning av vei opp til Eggemoen.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune