Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 07.04.19 Hull i vei

Sted: Ã˜stsideveien 3524 Nes i Ã…dal

Hull i vei oppsmuldret asffalt


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune