Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.04.19 Hull i vei

Sted: Wahlstrømsgate

Wahlstrømsgate er som en dårlig vedlikeholdt berg og dalbane. Nye telehiv, og etter mye tungtransport er asfalten i oppløsning flere steder, særlig i krysset Wahlstrømsgate/Bekkegata.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune