Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 06.04.19 Hull i vei

Sted: Ringkollveien til Gjermundboveien + Gjermundboveien

Generelt hullete og oppsprekt asfalt, lappet over flere år. Stor slitasje på biler i både Ringkollveien og Gjermundboveien


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune