Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 02.04.19 Hull i vei

Sted: Lageshallveien

Nå er veien, og har vært lenge , tilnærmet umulig å kjøre på... Midten av veien er vel opp mot 30 cm høyere enn nede i hjulspor. Jeg klarer nå så vidt å kjøre lenger inn og ut . Må kjøre slalom for å ikke skrape nedi med understell på bil. Dere har jo hatt på litt grus/sand på det værste , men dette forsvinner jo etterhvert.

Kommentar fra kommunen:
Har gitt veiavd beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune