Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 02.04.19 Annet

Sted: Blyberggate

Det hadde vært veldig bra og få kostet fortau Hellebakken og gangvei rundt i Blyberggate og Ankesrsgt. Ser de med rullatror og sykkel nå har store problemer og bremse i disse bakker. Klar over at det blir jobbet i Hellebakken

Kommentar fra kommunen:
Feiing kommer etter hvert. det blir tatt område for område

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune