Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 01.04.19 Annet

Sted: Alf westernsgate 10 og videre

Håper dere kan fjerne parkering forbudt skiltene i denne gata nå.De ble jo satt opp der pga av at dere skulle rydde vekk snø,men nå er snøen borte så kan vel skiltene bort også !!!!

Kommentar fra kommunen:
Skiltene vil stå der permanent

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune