Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 30.03.19 Annet

Sted: Heradsbygdveien

Autovernet som går over undergangen er ødelagt. Det ligger nede, ser ut som stolpene er råtne. Det går mange skolebarn på gangveien under.

Kommentar fra kommunen:
Dette må vi ordne opp i til våren

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune