Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Behandlet 29.03.19 Hull i vei

Sted: Havikveien

Veien i ferd med å skli ut grunnet smeltevann. I bakken etter bergsjø mot ralerud.

Kommentar fra kommunen:
har gitt veiavd. beskjed om dette

Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune