Min gate | Registrer sak | Alle saker | Kontakt oss | Tjenesteerklæring
 Kart med registert sak


Informasjon om innmeldt sak

Ubehandlet 29.03.19 Hull i vei

Sted: Østmoveien

Østmoveien på Tolpinrud er nå så full av hull, telehivskader og langsgående sprekker i asfalten at den er trafikkfarlig å kjøre på, og man puster lettet ut hver dag når bilen er like hel. Dette er hovedveien ned til en barnehage med nesten 100 barn, og over 30 ansatte som brukes daglig, og veien til et boligfelt og uten gangsti, så dette bør sees på raskt slik at ikke mennesker eller biler blir skadet. På forhånd takk.


Se alle saker


FiksMinGate er basert på FixMyStreet, tilpasset av Porsgrunn og Ringerike kommune